Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownicy

Czcionka:

Justyna Piłat – dyrektor PPP od 2021r.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu filologii polskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
26 lat pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku na stanowisku wychowawcy internatu, nauczyciela języka polskiego, przez 16 lat pełniła także  funkcję dyrektora szkoły w MOW. Zajmuje się zaburzeniami w zachowaniu, trudnościami w nauce, indywidualizacją procesu dydaktycznego, kreatywnym nauczaniem języka polskiego.
Zainteresowania : dobra książka, film, wycieczki piesze i rowerowe.

Bakalarz Karolina – pedagog, oligofrenopedagog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz pierwszy stopień „Psychotraumatologii ogólnej” w Fundacji Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku. Aktualnie, bierze udział w szkoleniu z zakresu „Psychotraumatologii specjalistycznej” w Instytucie Pschoterapii i Psychotraumatologii TRIADA w Gdańsku. W pracy na co dzień zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży, prowadzeniem konsultacji dla rodziców i nauczycieli, a także pracą indywidualną z dziećmi i młodzieżą po traumie. Równocześnie przeprowadza w szkołach i placówkach oświatowych zajęcia integracyjne, interwencyjne i profilaktyczne, a na terenie PPP zajęcia terapeutyczne. Za swoje mocne strony uważa komunikatywność, otwartość, rzetelność oraz uczciwość. Czas wolny najchętniej spędza z najbliższymi i dobrą książką lub aktywnie wypoczywając na świeżym powietrzu.  

Rudnicka Beata – pedagog

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Interesuje się psychologią, prawem rodzinnym. Lubi dobrą książkę. Jej pasją są podróże oraz poznawanie nowych miejsc i ludzi. Lubi też kino i sport oraz odpoczynek na łonie przyrody.

Magdalena Korycka – pedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna. Swoje kwalifikacje podnosiła w ramach studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna oraz Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Uzyskała certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART®). Poszerzyła swoje kwalifikacje poprzez uzyskanie certyfikatu w zakresie Terapii Ręki I i II stopnia (PTR©) oraz Grafomotoryki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracy terapeutycznej zajmuje się trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w nauce matematyki. Prowadzi też indywidualną Terapię Ręki oraz grupowe zajęcia usprawniające grafomotorykę. Działalnością diagnostyczną obejmuje dzieci już w pierwszym roku życia w celu oceny ich możliwości rozwojowych i ukierunkowania pomocy, która powinna być udzielona. Lubi spędzać czas wolny w kontakcie z przyrodą, wspólnie z rodziną, z przyjaciółmi. Jest osobą szczęśliwą.

Organista Krystyna – pedagog, doradca zawodowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie Edukacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku  - magister pedagogiki. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, przy czym w pracy terapeutycznej szczególnie interesuje się trudnościami w czytaniu i pisaniu.  

Szymala Beata – pedagog, logopeda, socjoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu logopedii, neurologopedii, logopedii medialnej oraz tyflopedagogiki (APS Warszawa) i socjoterapii (UWM Olsztyn). Skończyła kurs z terapii pedagogicznej i wspomaga procesy uczenia się. Pracowała w przedszkolu i w szkole podstawowej (także jako pedagog, wychowawca świetlicy i nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej). Zajmuje się trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, poszukując skutecznych sposobów codziennego odreagowania.  Lubi się śmiać, spędzać czas z rodziną i dobrą książką. Ulubione hobby to bieganie i jazda na rowerze. Ceni ludzką przychylność i życzliwość. Kontakt z drugim człowiekiem sprawia jej dużo radości, gdyż wierzy, że „nikt nie jest tak dobry, jak bywa w najlepszych chwilach, ani tak zły, jak bywa w najgorszych” (Phil Bosmans)

Podolska – Ulatowska Agnieszka – neurologopeda, surdologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska) na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała jako nauczyciel języka polskiego, jednak od początku swojej drogi zawodowej widziała potrzebę uzupełniania wiedzy z zakresu logopedii. Z tego powodu ukończyła studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, surdologopedii. Zdobyła również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Wciąż doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in.: neurosensomotorycznej integracji motoryki oraz jej wpływu na mowę, problematyki dysfagii, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, konsekwencji logopedycznych przerostu migdałka gardłowego oraz wysiękowego zapalenia uszu. Zdobyła świadectwa i certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, m.in.: Integracja odruchów twarzy według metody dr Svietłany Masgutowej, masażu wg metodyki holenderskiej organizacji Shantala (ORO), Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej - I° Integracji Sensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I°, Wczesnego wspomagania funkcji oralnych dziecka (od 0 do I. roku życia) w świetle koncepcji NDT-Bobath, Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynnego mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną I° i II°. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, dyzartrią, afazją i jąkaniem. W pracy logopedycznej widzi potrzebę kompleksowej pomocy, za wsparciem specjalistów (psychologów, pedagogów, laryngologów, foniatrów, neurologów). 

Szukszta Aleksandra – psycholog

Z wykształcenia psycholog. Rozpoczęła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, ponieważ w przyszłości pragnie zostać psychoterapeutą. W pracy zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem zajęć grupowych dla młodszych dzieci oraz warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW. Ponadto zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

Kochańska Joanna – psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Psychoanalitycznej TRÓJMIASTO w Sopocie; i dalek zdobywa umiejętności w tym zakresie. W pracy zajmuje się najczęściej diagnozą trudności rozwojowych młodszych dzieci, orzekaniem uczniów z niepełnosprawnościami, konsultacjami w sprawach wychowawczych dla rodziców, terapią psychologiczną dla młodzieży. Prowadzi zajęcia ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.  

Mela Urszula – psycholog

Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja: psychologia kliniczna). W pracy zajmuje się poradnictwem, pomocą psychologiczną dziecku i rodzinie. Prowadzi konsultacje oraz szkolenia dla nauczycieli w obszarze umiejętności wychowawczych w pracy indywidualnej z uczniem i z grupą klasową. Na co dzień proponuje udział w zajęciach grupowych (integracyjnych, interwencyjnych, psychoedukacyjnych) oraz terapię indywidualną. Jako motto do terapii pożyczyłaby od Marka Aureliusza słowa: „Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.”  

Harasimowicz – Heise Barbara – psycholog

Ukończyła psychologię (specjalizacja kliniczna) na Uniwersytecie Gdańskim w 1987r. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w MOW w Malborku. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pracuje od wielu lat, ale podejmowała też pracę w Areszcie Śledczym oraz kilku szkołach. W pracy zajmuje się zarówno diagnozą, jak i bezpośrednią pomocą psychologiczną i indywidualną.  

Ewelina Szymeczko - Szewczyk – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Akademii Bydgoskiej, tytuł magistra psychologii zdobyła w 2004 r. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne. Brała udział w  wielu szkoleniach i konferencjach, szczególnie z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ukończyła czteroletnie studia podyplomowe I i II stopnia w zakresie Psychoterapii  Poznawczo - Behawioralnej. Od 2012 r. posiada certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej i prowadzi psychoterapię indywidualną w tym nurcie. Aktualnie, odbywa studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym. W pracy zawodowej zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. W kręgu zainteresowań klinicznych czołowe miejsce zajmują zaburzenia lękowe i depresyjne.

Anna Poleszak – psycholog

W 2016r. ukończyła Uniwersytet Gdański ze specjalnością neurobiopsychologia. W malborskiej poradni odbyła staż i rozpoczęła pracę. Praktyki zawodowe realizowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku oraz Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” w Gdyni. Wówczas prowadziła diagnozę i zajęcia rehabilitacyjne dla osób dorosłych po udarze mózgu, a także zajęcia rozwijające funkcje poznawcze u osób starszych w sopockim Domu Pomocy Społecznej. Aktywnie uczestniczyła w uniwersyteckiej działalności naukowej i organizacyjnej imprez edukacyjnych. Była również wolontariuszką Stowarzyszenia Wiosna - pełniąc rolę tutora w Akademii Przyszłości - oraz uczestniczką zajęć wykorzystujących Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Niepublicznym Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym Szkrabik w Gdyni. Obecnie w pracy prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przeprowadza diagnozy dzieci i młodzieży oraz konsultacje, przede wszystkim dotyczące trudności edukacyjnych i w zachowaniu. Lubi poznawać ludzi, górskie wędrówki i czas spędzony z najbliższymi. Kontynuuje swoją drogę rozwoju w życiu prywatnym i zawodowym.

Marta Bownik – Bączek – psycholog, seksuolog

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna. W 2012 roku skończyła dwuletnie podyplomowe studia na SWPS w Sopocie, specjalizacja: seksuologia kliniczna. Ukończyła półtoraroczne podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego na PWZS w Elblągu. W pracy zajmuje się diagnozą psychologiczną i seksuologiczną, prowadzi konsultacje dla dzieci i ich rodziców.

Iwona Sochaczewska – Nocuń – terapeuta SI

Absolwentka AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek fizjoterapia. Pracowała w wielu placówkach służby zdrowia w Gdańsku, Sztumie, Malborku, Nowym Stawie. Jako pracownik Przedszkola Specjalnego w Gdańsku zdobyła kwalifikacje pedagoga i oligofrenopedagoga. Ukończyła następujące kursy: Diagnoza i terapia zespołów bólowych kręgosłupa metodą Mc. Kenziego - dr: T Stengert; Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej - L. Klimont, M. Karga; Rehabilitacja Neuropediatryczna realizowana w ramach projektu ,,Polska Akademia Fizjoterapii” z wykładowcą Joan D. Mohr, współtwórczynią metody NDT Bobath; Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji - Teresa A. May - Benson; „Czarne, białe i szare” ADHD, SPD czy jedno i drugie - Bhu Venkatesan; Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem pod auspicjami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku; Praktyczny kurs alternatywnych wspomagających metod porozumiewania się prowadzony przez p. Agnieszkę Pilch; Metoda Projektów w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Program Rozwoju Komunikacji PRKM - MAKATON - szkolenie podstawowe w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi dr. Bogusława B. Karczmarka. Zdobyte doświadczenie oraz widzę wykorzystuje w pracy jako terapeuta SI, diagnozując oraz prowadząc terapię indywidualną dzieci z nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Prywatnie uwielbia kwiaty, zwierzęta i przygodę, poszukując ich na każdym kroku.

Magda Korczak – pedagog

Absolwentka pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacja chrześcijańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Swoją wiedzę i doświadczenie wzbogacała na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku: Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz na Uniwersytecie SWPS
na kierunku: Stosowana Analiza Zachowania, gdzie odbyła stugodzinny praktyczny staż z dziećmi z różnymi zaburzeniami (autyzm, zespół Aspergera, mutyzm i inne). Warsztat pracy poszerzyła również kończąc pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
oraz Trening Zastępowania Agresji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog szkolny, wychowawca internatu i terapeuta behawioralny w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W pracy zajmuje się zachowaniami niepożądanymi u dzieci, terapią dzieci z autyzmem
oraz problemami wychowawczymi. Kocha dzieci, szanuje ludzi, lubi wyzwania. Wie, że do osiągnięcia sukcesu wychowawczego potrzebna jest długa, konsekwentna i ciężka praca oraz współpraca terapeuty i rodzica. Prywatnie: szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

Iwona Piechowska - logopeda, surdopedagog

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny