Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Utworzono dnia 02.12.2022
Czcionka:

 

W dniu 12.10.2022r. została podpisania umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez Dziekana WNS dr hab. Michała Harciarka, profesora zwyczajnego a Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Malborku, reprezentowaną przez dyrektora PPP Justynę Piłat.

Porozumienie dotyczy określenia ram współpracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia studentów na kierunku pedagogika oraz budowania współpracy naukowej, prowadzenia badań realizacji innowacji pedagogicznych, projektów badawczych a także doskonalenia kadry pedagogicznej.

W ramach współpracy między Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną są możliwe  następujące działania:

  1. Prowadzenie badań naukowych zgodnie z zasadami etyki badań w dyscyplinie pedagogika
  2. Współorganizowanie konferencji naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, których adresatami będzie kadra pedagogiczna, studenci, nauczyciele akademiccy
  3. Współudział w realizowaniu projektów badawczych inicjowanych przez każdą ze stron zgodnie z odrębnie wynegocjowanymi porozumieniami stosownie, stosownie do przedmiotu, zakresu i metodologii badań.
  4. Doskonalenie oferty edukacyjnej Instytutu Pedagogiki i dostosowywanie jej do potrzeb rynku pracy oraz potrzeb potencjalnych pracodawców
  5. Udział pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pedagogiki w spotkaniach z pracownikami PPP w Malborku mającymi na celu prezentowanie najnowszych badań naukowych w dziedzinie pedagogiki, a także przykładów innowacji edukacyjnych.
  6. Stworzenie nauczycielom akademickim możliwości publikowania tekstów o swoich doświadczeniach zawodowych  w czasopismach wydawanych w Instytucie Pedagogiki, zgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi przez ich Redakcje.

Zawarte porozumienie stwarza możliwości łączenia działań praktycznych z naukowymi w nurcie evidence based practice. Zarówno kadra pedagogiczna jak i studenci pedagogiki mogą rozwijać swoje umiejętności, które będą istotne w pracy z dzieckiem i uczniem na różnych etapach jego rozwoju.

 

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny