Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DOKUMENTY PRZYJĘCIA I DIAGNOZOWANIA DZIECKA

Czcionka:

ZASADY ZGŁASZANIA DZIECKA NA BADANIE / KONSULTACJĘ W PPP  

 

 1. Rodzic / prawny opiekun dziecka zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o udzielenie opieki psychologiczno – pedagogicznej w tutejszej Poradni.
  Po ukończeniu 18. roku życia uczeń może zgłosić się sam.
  Wymagane jest poświadczanie wiarygodności dokumentu podpisem.
 2. Klient opisuje problem podczas wypełniania wniosku, by sprecyzować rodzaj pomocy: badanie / konsultacja (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracja sensoryczna).
 3. Rejestracja przyjmuje wniosek, który zawiera:
  - imię i nazwisko dziecka,
  - adres zamieszkania,
  - nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko, klasę,
  - telefon rodziców / prawnego opiekuna,
  - informacje o tym, czy dziecko było wcześniej badane,
  - PESEL dziecka,
  - oświadczanie dotyczące klauzuli RODO
 4. O terminie konsultacji / badania, rejestracja informację przekazuje w formie SMS, lub telefonicznie rodzicom/ prawnym opiekunom wraz z wskazaniem o ewentualnych wymaganych dokumentach, które rodzic ma dostarczyć w dniu wizyty dziecka.
 5. Wymagana dokumentacja:
  - opinia ze szkoły na temat dziecka / ucznia,
  - informacje o stanie zdrowia dziecka (od pielęgniarki szkolnej lub lekarza)
  - przykładowe zeszyty przedmiotowe, inne  (rysunki, sprawdziany, prace klasowe).
 6. Podczas wizyty w PPP rejestracja zakłada: kartę indywidualną dziecka, (jeżeli dziecko było badane wcześniej to przygotowuje również poprzednią kartę).

 

AKTUALNOŚCI:

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny