Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koncepcja pracy Poradni

Czcionka:

     Poradnia działa jako publiczna placówka w powiatowym systemie oświatowym na rzecz dziecka i jego rodziny, środowiska szkolnego, w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, placówkami oświatowymi, a także organizacjami pozarządowymi.

     Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności
i kwalifikacje zawodowe celem zwiększenia profesjonalizmu w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pozostając w żywym kontakcie ze środowiskiem lokalnym. Badamy oczekiwania naszych klientów
i odpowiednio dostosowujemy ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Systematycznie dokonujemy ewaluacji naszych działań w celu doskonalenia form i metod pracy. 

     W naszej pracy kierujemy się standardami jakości pracy i etyki zawodowej. Opieramy się o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby, osoby będącej w ciągłym rozwoju. Realizujemy filozofię mocnych stron i pozytywnych intencji, współtworząc etos wychowawczy. 

   Swoje działania prowadzimy w stale unowocześnianej oraz powiększającej swoje zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne placówce. Aby być bliżej naszych klientów, pracujemy również na terenie szkół i placówek oświatowych. 

Główne cele naszej pracy:

1. Usprawnianie współpracy ze środowiskiem lokalnym, głównie ze szkołami
i przedszkolami:
- dostosowanie oferty;
- systematyczne dokonywanie ewaluacji w celu doskonalenie form i metod pracy; 
- systematyczne omawianie doświadczeń pracowników PPP ze współpracy
z innymi placówkami oświatowymi;
- usprawnianie systemu komunikacji pomiędzy pracownikami. 

 

2. Opracowanie modelu kultury organizacyjnej PPP:
- wizja człowieka;
- wizja skutecznej pomocy;
- metody skutecznej współpracy w zespole;
- etyka zawodowa. 

 

3. Systematyczne ulepszanie bazy lokalowej i warsztatu pracy, umożliwiające właściwą realizację zadań PPP:
- określenie zestawu narzędzi diagnostycznych (koniecznych i optymalnych);
- analiza potrzeb lokalowych poradni w odniesieniu do poszczególnych obszarów pracy. 

4. Określenie koniecznych obszarów szkoleń i rozwoju pracowników PPP:
- zespoły samokształceniowe;
- superwizje.

    Celem naszego działania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób zaangażowanych w ten proces poprzez:
- wszechstronną i rzetelną diagnozę,
- szeroki zakres pomocy terapeutycznej,
- bogatą ofertę usług szkoleniowo – warsztatowych, wspierających kompetencje psychologiczne nauczycieli, rodziców i wychowawców oraz dzieci i młodzieży.

     Udzielamy najwyższej jakości pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej oraz w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego dzieciom

i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.

 

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny