Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia Poradni

Czcionka:

       Historia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku rozpoczyna się 01 lutego 1965 r.

    Ówczesny inspektor szkolny, Jan Goering, zorganizował Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Teren jej działania obejmował powiat malborski. Statutowe zadania placówki miały polegać na zapewnieniu szkołom i innym instytucjom oświatowo – wychowawczym oraz rodzicom pomocy we właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu. Głównym celem działania było: poradnictwo wychowawcze, udzielanie specjalistycznej pomocy w określaniu warunków optymalnego rozwoju każdej jednostki, pomaganie w adaptacji szkolnej poszczególnych uczniów, przezwyciężanie trudności wychowawczych, wczesne wykrywanie dysfunkcji, kierowaniu części dzieci do odpowiednich szkół i zakładów specjalnych. Równocześnie, duży nacisk położono na poradnictwo zawodowe, aby przygotować młodzież do wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zgodnego z jej predyspozycjami psychofizycznymi, zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz dążeniami zawodowymi oraz potrzebami społeczno – gospodarczymi.

     Od 1972 roku dyrektorem poradni była p. Elżbieta Wiśniewska. Wówczas poszerzono zakres działań placówki o kwalifikowanie dzieci i młodzieży do różnych form kształcenia oraz pomocy korekcyjno - wychowawczej. 

  Merytoryczną opiekę i nadzór nad poradnią sprawowała Okręgowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Gdańsku. Od 1975 do 1991 r. - WPWZ w Elblągu. Organem prowadzącym było Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Elblągu.

    1  września 1993 zaczyna obowiązywać nazwa poradni: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku. 

   Zakres działania zostaje poszerzony o pomoc w problemach rozwojowych: np. wczesną interwencję specjalistyczną w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego czy innych zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci.
 
      Od tego czasu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna swoją pomoc adresuje również do dzieci o nieharmonijnym rozwoju, z zaburzeniami 
w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej, niepełnosprawnych, a także do rodziców
i nauczycieli współodpowiedzialnych za rozwój najmłodszych mieszkańców powiatu malborskiego.

 

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny